Ένα βιβλίο που ανήκει δικαιωματικά στη βιβλιοθήκη κάθε μαθηματικού. Ο διάσημος μαθηματικός και συγγραφέας Serge Lang (1927-2005), γαλλικής καταγωγής με σταδιοδρομία στην Αμερική, συνοψίζει σε περίπου χίλιες σελίδες όλες τις πτυχές της Άλγεβρας, απαραίτητες επίσης για όλους τους κλάδους των Μαθηματικών. Βοήθημα διδασκαλίας για τους εκπαιδευτικούς και συγχρόνως βιβλίο αναφοράς, δεν μπορεί να αφήσει κανένα μαθηματικό αδιάφορο.

Το βιβλίο χωρίζεται σε τέσσερα μέρη, Βασικές αλγεβρικές έννοιες, Αλγεβρικές εξισώσεις, Γραμμική Άλγεβρα, Ομολογική Άλγεβρα, με παραπομπές και προεκτάσεις που εκτείνουν το εύρος του. Οι πολυάριθμες ασκήσεις συνεισφέρουν στον ίδιο στόχο.
Κατάλογος γνωστών λαθών

Ο Paul Richard Halmos (1916-2006),αμερικανός ουγγρικής καταγωγής, ήταν ένας από τους μεγάλους μαθηματικούς του περασμένου αιώνα. Εκτός από τη συμβολή του στη μαθηματική έρευνα (Θεωρία Μέτρου και Συναρτησιακή Ανάλυση, μεταξύ άλλων) διακρίνεται και για το παιδαγωγικό ύφος που χαρακτηρίζει τα βιβλία του.

Στα Προβλήματα Γραμμικής Άλγεβρας καταφέρνει, με γλαφυρό και εύστοχο τρόπο, να εξοικειώσει τον αναγνώστη με ένα βασικό και τεχνικό θέμα, με προεκτάσεις σε όλα τα πεδία των Μαθηματικών. Η προσέγγισή του — παρουσίαση, εκφώνηση, σχόλια, υπόδειξη, λύση — μας καλεί να συμμετάσχουμε σε ένα διασκεδαστικό παιχνίδι.
Κατάλογος γνωστών λαθών

Στα Προβλήματα για Μαθηματικούς Μικρούς και Μεγάλους ο Paul Richard Halmos (1916-2006) υιοθετεί την ίδια μέθοδο όπως στα Προβλήματα Γραμμικής Άλγεβρας. Οι εκφωνήσεις και οι λύσεις συνοδεύονται από εισαγωγικές παρατηρήσεις, υποδείξεις και σχόλια, που οδηγούν τον αναγνώστη σε ένα γοητευτικό μαθηματικό ταξίδι.

Όπως λέει ο ίδιος, έγραψε το βιβλίο για διασκέδαση, με στόχο να μεταδώσει την ίδια αίσθηση στον αναγνώστη. Δεν πρόκειται για εγχειρίδιο που ανταποκρίνεται σε κάποιο συγκεκριμένο επίπεδο. Ορισμένα προβλήματα είναι προσιτά σε γυμνασιόπαιδα ενώ άλλα μπορεί να δυσκολέψουν και ερευνητές. Η ομορφιά του βιβλίου έγκειται ακριβώς στην έλξη που ασκεί, στον ερεθισμό που προκαλεί, σε όποιον τα Μαθηματικά δεν αφήνουν αδιάφορο.
Κατάλογος γνωστών λαθών

Ένα κλασικό πλέον βιβλίο Μαθηματικής Λογικής, κλάδου των Μαθηματικών με ραγδαία ανάπτυξη τα τελευταία πενήντα χρόνια, χάρις κυρίως στην επέλαση της Πληροφορικής.

Ο René Cori και ο Daniel Lascar, με πολυετή εμπειρία διδασκαλίας στο Πανεπιστήμιο Παρίσι 7,προσφέρουν μια ευρεία και εύστοχη επισκόπηση του θέματος. Ο παιδαγωγικός χαρακτήρας του κειμένου ενισχύεται από τις πολυάριθμες ασκήσεις με τις λύσεις τους.
Κατάλογος γνωστών λαθών