Η ταχυδρομική διεύθυνσή μας είναι


Εκδόσεις ΕΥΡΥΑΛΟΣ
Κατσιμήδου 34
42100 ΤΡΙΚΑΛΑ

Η ηλεκτρονική διεύθυνση είναι

info@euryalosapollon.gr

Αν την πατήσετε, εκκινείτε το λογισμικό του υπολογιστή σας. Εναλλακτικά, μπορείτε να τη σημειώσετε και να μας γράψετε αργότερα.

Θα εκτιμούσαμε ιδιαίτερα παρατηρήσεις ή διορθώσεις για τα βιβλία που έχετε στα χέρια σας.