Ο Ευρύαλος είναι ένας μικρός, οικογενειακός εκδοτικός οίκος, που ιδρύθηκε στα μέσα της δεκαετίας του 1980. Τα πρώτα βιβλία μας ήταν επικεντρωμένα στην έννοια της Δημοκρατίας, με τη γενικότερη σημασία, τόσο στην αρχαιότητα όσο και στην αναβίωσή της τους τελευταίους αιώνες στη Δύση.

Όπως αναφέρεται στην Αρχική σελίδα, για τα βιβλία προγενέστερα του 2010 μπορείτε να απευθυνθείτε στις εκδόσεις Στοχαστής.

Από το 2010, η δραστηριότητά μας έχει στραφεί σε βιβλία μαθηματικού περι-εχομένου. Αν τα θεωρείτε αξιόλογα, ο καλύτερος τρόπος να μας βοηθήσετε είναι επισημαίνοντας τα ενδεχόμενα λάθη που έχετε εντοπίσει.

Το 2013, επεκταθήκαμε στον χώρο της μουσικής, με την παραγωγή του δίσκου (cd) Στάση Καλλιφρονά.