Γνωστά λάθη για το βιβλίο του Nicolas Bourbaki
Συναρτήσεις μιας πραγματικής μεταβλητής

Σελίδα Γραμμή Διόρθωση
104 4 (τύπος II.2.13) x αντί 1 στον πρώτο όρο